http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Ngao-Giang-Ho-Khuc-Duong-Luu-Chinh-Phong/IW9Z6WCO.html

THƯƠNG HẢI NHẤT THANH TIẾU

Thương hải tiếu
Thao thao lưỡng ngạn triều
Phù trẩm tuỳ lãng
Chỉ ký kim triêu

Thương thiên tiếu
Phân phân thế thượng triều
Thuỳ phụ thuỳ thắng
Xuất thiên tri hiểu

Giang san tiếu
Yên vũ diêu
Đào lãng đào tận hồng trần
Tục thế cơ đa kiều

Thanh phong tiếu
Cánh nhạ tịch liêu
Hào tình hoàn thắng liễu
Nhất khâm vãn chiếu

Thương sinh tiếu
Bất tái tịch liêu
Hào tình nhưng tại
Si si tiếu tiếu

***

Biển xanh cười
Rì rào đôi bờ sóng
Nổi chìm theo sóng
Chỉ nhớ hôm nay

Trời xanh cười
Ào ạt sóng trên đời
Ai thua ai thắng
Chỉ trời xanh hiểu

Sông núi cười
Khói mưa mênh mang
Sóng lớn cuốn hết hồng trần
Thế tục đẹp biết bao

Gió nhẹ cười
Trọn kiếp tịch liêu
Hào tình xưa đã xa
Nắng chiều soi áo cũ

Cõi đời cười
Không còn cô tịch
Hào tình vẫn đó
Cất tiếng ngẩn ngơ cười

Advertisements