Lịch sử loài người chứng minh một điều rằng: Con người ta thường không làm những điều sai trái vì cố tình, mà đa số mọi người làm những điều sai trái vì nghĩ mình đúng, thậm chí là vì bảo vệ công lý. Cho nên, điều quan trọng không phải là mình đúng thế nào hay công lý của mình ra sao, mà điều quan trọng là đừng vô tình để “cái đúng” hoặc “công lý” cá nhân của mình làm tổn hại đến người khác.

Advertisements