For all of the time that i tried for your smile
For making you think that i was worth the while
So your love love love love love would be mine
Từ bấy lâu nay tôi đã luôn cố làm em mỉm cười
Khiến em nghĩ rằng tôi đáng để làm điều đó
Rằng cuối cùng tình yêu của em cũng thuộc về tôi

For sending you flowers and holding your hand
That no one was there to take a stand
But then love love love made us blind
Gửi đến em những bông hoa và nắm lấy tay em
Rằng không một ai có thể chen vào giữa chúng ta
Nhưng tình yêu đã khiến đôi ta mù mờ

And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time
For all that i have done to you
I wish that i could make it right
Xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương
Xin lỗi vì tôi đã thất bại
Xin lỗi vì tôi đã phải lòng em
Tôi xin lỗi vì điều đó đã trở thành sự thật
Nhưng xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay trở lại
Tất cả những điều mà tôi đã làm với em
Tôi ước gì tôi có thể sửa chữa nó

So sorry that i loved you
Sorry that i needed you
Sorry that i hold you tight
And I’m So sorry for…
Vậy nên xin lỗi vì đã yêu em
Xin lỗi vì tôi đã cần em
Xin lỗi vì tôi đã ôm em quá chặt
Và tôi xin lỗi vì…

Making you love me and saying goodbye
For being the one that taught you how to cry
It was love love love and it passed us by
Khiến em yêu tôi rồi lại nói lời chia tay
Vì đã là kẻ dạy cho em biết thế nào là rơi lệ
Đó là tình yêu và nó đã vuột khỏi chúng ta rồi

For giving you every thing that you dreamed
For taking it back when i fled the scene
sorry love,for wasting your time
Vì đã cho em mọi thứ mà em mơ ước
Rồi lấy lại tất cả khi tôi bước đi về cuối trời
Xin lỗi tình yêu, vì đã làm em lãng phí thời gian của mình

And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time
For all that i have done to you
I wish that i could make it right
I’m so sorry that i loved you
Sorry that i needed you
Sorry that i hold you tight
Xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương
Xin lỗi vì tôi đã thất bại
Xin lỗi vì tôi đã phải lòng em
Tôi xin lỗi vì điều đó đã trở thành sự thật
Nhưng xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay trở lại
Tất cả những điều mà tôi đã làm với em
Tôi ước gì tôi có thể sửa chữa nó
Xin lỗi vì đã yêu em
Xin lỗi vì tôi đã cần em
Xin lỗi vì tôi đã ôm em quá chặt

And apology now after all of this time
Won’t make my difference tonight
But I’m hoping I’m Sorry will open your mind
To love love love love in your life
Và giờ đây sau tất cả những gì đã xảy ra, lời xin lỗi
Cũng không khiến tôi đổi khác được
Nhưng tôi vẫn mong rằng nó có thể khiến em mở lòng mình
Và lại thêm yêu thương cuộc sống

Sorry that i hurt you
Sorry that i fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry doesn’t turn back time
For all that i have done to you
I wish that i could make it right

Xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương
Xin lỗi vì tôi đã thất bại
Xin lỗi vì tôi đã phải lòng em
Tôi xin lỗi vì điều đó đã trở thành sự thật
Nhưng xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay trở lại
Tất cả những điều mà tôi đã làm với em
Tôi ước gì tôi có thể sửa chữa nó

So sorry that i hurt you
Sorry that i fell through
Sorry i was falling in love with you
I’m sorry that it came true
But sorry do can’t turn back time
Xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương
Xin lỗi vì tôi đã thất bại
Xin lỗi vì tôi đã phải lòng em
Tôi xin lỗi vì điều đó đã trở thành sự thật
Nhưng xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay trở lại

I’m sorry that i loved you
I’m sorry that i hurt you
I’m so sorry that i loved you
I’m sorry that i hurt you
Xin lỗi vì đã yêu em
Xin lỗi vì đã làm em đau khổ
Xin lỗi vì tôi đã yêu em
Xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương…

Sorry that i loved you…
Xin lỗi vì tôi đã yêu em…

Advertisements