Điều oái oăm là nếu bạn không liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn.

Advertisements