1 vài năm trôi đi, điều mà người khác nhớ về bạn, không phải là bạn xinh đẹp hay giàu có thế nào, mà là bạn đã từng giúp đỡ và đối xử với họ ra sao
hãy luôn giữ trong lòng người khác 1 hình ảnh đẹp về mình.

Advertisements