Tiến bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc (A. Đơcuốcxen)

Advertisements