• Hôm nay ngày Lễ VU LAN.

  Chắp tay khấn nguyện Ông trời

  Cầu cho Ba Mẹ trọn đời bình yên.

  Chẳng còn lo lắng ưu phiền

  Chẳng còn đau khổ triền miên thág ngày.

  Cầu mong Đức Phật dang tay

  Chở che Ba Mẹ, khỏi đắng cay đời người.

  Cho Ba Mẹ luôn tươi cười

  Cho Ba Mẹ mãi mãi suốt đời bên con!!! ♥ 

Advertisements