Thà làm con người không mãn nguyện còn hơn trở thành một con lợn thỏa mãn.

John Stuart Mill

Advertisements