Đừng bao giờ chấp nhận những niềm tin giới hạn mà người khác áp đặt lên bạn! Niềm tin không phải là một điều bất di bất dịch và kéo dài mãi mãi. Nó thay đổi khi bạn thay đổi!
— Sách “Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen” – Adam Khoo

Advertisements