“Người thông minh thích học, nhưng người ngu lại thích dạy.”
-Chekhov (Nga)-

Advertisements