Cuộc sống giống như việc đi xe đạp.
Muốn cân bằng, bạn phải luôn chuyển động!

Advertisements