“Thất bại duy nhất trong cuộc đời một người là đã sống mà không học hỏi “.

Advertisements