Bài viết rất tình cờ mình xem được trên youtube.com, tuy còn nhiều lập luận chưa chặt chẽ nhưng từng đấy cũng đủ để nhắc nhở mình rất nhiều. Cám ơn người làm clip này và người đã chia sẽ nó. . .:-)

Advertisements